Kategoriat

Etsi

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee:

a) rekisteröityä T-Barbeque asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot.
b) antaa suostumuksensa, että T-Barbeque rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.

T-Barbequen asiakastiedot ovat luottamuksellisia. T-Barbeque sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityksen sisäisille yhteistyökumppaneille.

Yksityisyys ja tietosuoja

T-Barbequen verkkokauppa käyttää salattua yhteyttä ostoksien suorituksiin, jolloin asiakkaan tiedot pysyvät turvassa. Varsinaiset pankkiyhteydet tapahtuvat pankkien omilla luotettavilla verkkomaksujärjestelmillä.

T-Barbequen asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

 T-Barbeque sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityksen sisäisille yhteistyökumppaneille.

Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

 T-Barbeque ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta
a) pankkiyhteystietoja
b) luottokorttitietoja

TIETOJEN KÄSITTELY T-BARBEQUE YRITYKSESSÄ

1. Yleistä

T-Barbeque (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.05.2018.

2 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: T-Barbeque Tmi
Osoite:Kauppakatu 36
70110 Kuopio
Puhelin: 0505351579
Y-tunnus: 2186635-6

T-Barbequen tietosuojavastaava:
Teemu Peltonen, yrittäjä.

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden tietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:

 • nimi, syntymäaika, sukupuoli , kieli;

 • yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

 • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista;

 • verkkokaupan asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet,

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan sinulta rekisteröityessäsi verkkokauppaamme .

6  Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Jos olet jo asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi ei luovuteta muille osapuolille.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei luovuteta muualle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Jos olet jo asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojesi poistamista;

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille kirjallisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää Rekisterin tietoja. Rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

12 Yhteydenotot

Voit ottaa yhteyttä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta (www.tbbq.fi), mailitse: asiakaspalvelu@tbbq.fi, tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

T-Barbeque

Kauppakatu 36

70110 Kuopio